Vilka är vi?

Nätverket Prosit drivs idag som en ideell förening. Styrelsens främsta uppgift är att ansvara för ekonomisk uppföljning och se till att de grundprinciper som utgör grunden i Prosit följs. På uppdrag av styrelsen så arbetar i dagsläget tolv samordnare med att hantera förfrågningar och vara länken mellan de olika aktörerna i nätverket. Till nätverket hör också Nätverket Prosits vänner som ansvarar för allt som ligger utanför vanliga förfrågningar såsom insamlingskampanjer eller andra events, exempelvis Mat på julbordet.
Prosit samarbetar i dagsläget med ett 40-tal förmedlare runt om i nordvästra Skåne som i sitt arbete träffar barn och ungdomar i utsatta situationer och deras familjer. Bland förmedlarna finns exempelvis socialsekreterare, diakoner och kuratorer.

Medlem i föreningen blir man genom att man sätter upp sin mejladress på Prosits maillista. Detta innebär dels att man får Prosits alla förfrågningar direkt till sin mejl och dels att man blir kallad till föreningens årsmöte och därmed har möjlighet att påverka. Man kan också svara på förfrågningar utan vara medlem, exempelvis genom Facebook. Alla som på något sätt gör skillnad genom Prosit kallas nätverkare. 


Våra grundprinciper:

  • Nätverket Prosit har som målsättning att göra skillnad för socialt utsatta barn och ungdomar i nordvästra Skåne genom att förmedla deras behov till människor med önskan att hjälpa. Nordvästra Skåne består av följande kommuner: Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Båstad, Ängelholm, Åstorp, Bjuv, Svalöv, Örkelljunga, Perstorp och Klippan.
  • Prosit samarbetar med personer som möter socialt utsatta barn och ungdomar sin profession, s.k. förmedlare.
  • Prosit tar emot förfrågningar om stöd från enskilda personer/familjer som blivit hänvisade till Prosit från en förmedlare. Förfrågningar som sedan anonymiseras och skickas ut till medlemmarna i nätverket. Förfrågan kan också gälla en större grupp (via förmedlare).         
  • Den som kontaktar Prosit definierar själv vad den önskar för stöd i en förfrågan.
  • Det finns inga begränsningar vad man kan fråga efter i en förfrågan, men det finns inga garantier att förfrågan tillgodoses.
  • Mellan olika förfrågningar från en och samma familj ska ha det ha gått minst 6 månader.
  • Utifrån en specifik förfrågan så ger medlemmarna det de vill och kan. Tid, saker, pengar, kunskap och engagemang och inget bidrag är för litet.
  • Inget läggs på hög, varken pengar eller saker, i väntan på att en passande förfrågan kommer in.
  • Anonymitet gäller för givare och mottagare i första steget men möten uppmuntras i de fall det känns bra för båda parter. Samordnare och förmedlare kan annars agera mellanhand.                        
  • Prosit har ingen bindning till politiskt parti, religiös åskådning och har ingen generell koppling till företag och andra organisationer.