Så funkar det

Nätverket Prosit är en ideell förening som tar emot förfrågningar om stöd och hjälp från barn, ungdomar och deras familjer. Dessa ärenden försöker Prosit lösa med hjälp av personerna i nätverket. Det finns inga begränsningar kring vad en förfrågan kan innehålla men det finns heller inga garantier för att alla ska bli tillgodosedda.

Prosit samarbetar med personer som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och ungdomar i utsatta situationer, exempelvis socialsekreterare, diakoner och kuratorer. Dessa förmedlare informerar om Prosit när de tror av vi kan göra skillnad. På så sätt kommer familjer i behov av stöd i kontakt med oss. De som söker stöd hos Prosit har därför alla varit i kontakt med någon som i sin profession tipsat om nätverket.

Förfrågningarna, som kommer in till Prosit via mejl, anonymiseras och skickas vidare till nätverkarna. Nätverkare är personer som har en önskan om att göra skillnad för andra och därför väljer att få information om de önskningar som kommer in till Prosit. Man kan bli medlem i Prosit genom att sätta upp sig på Prosits mejllista och får då alla förfrågningar direkt till sin mejl eller välja att göra skillnad genom att svara via Prosits facebooksida. De nätverkare som har möjlighet att hjälpa till att lösa en förfrågan hör av sig till Prosits samordnare. Sedan bestämmer alla berörda hur fortsatt kontakt ska ske. 

Prosit har ingen bindning till politiskt parti eller religiös åskådning och har inte heller någon generell koppling till näringslivet. Däremot är företag välkomna att bidra till enskilda förfrågningar. Prosit verkar i Nordvästra Skåne