Vill du bli nätverkare?

Genom att bli nätverkare i Prosit så får du möjlighet att på ett enkelt sätt göra skillnad i en annan människas liv. Du kan välja om, när, vem och på vilket sätt du hjälper. Med tid, saker, pengar, kunskap eller engagemang. Du ger det du vill och kan. 

Man kan vara nätverkare på två sätt. Du kan antingen bli medlem genom att sätta upp din mailadress på Prosits mejllista. Då får du de förfrågningar som kommer in till nätverket direkt till din mejladress. Du får också en kallelse till Prosits årsmöte. Du kan också göra skillnad genom att gilla oss på Facebook och därigenom få information om förfrågningarna. Om du känner att du vill svara på en förfrågan så hör du av dig till Prosit och alla berörda bestämmer sen hur fortsatt kontakt ska ske. Om man av någon anledning inte själv vill ha kontakt med den som skickat förfrågan eller vice versa så kan vi samordnare fungera som mellanhand.

Välkommen till Prosit!