Vill du bli förmedlare?

Nätverket Prosit har valt att arbeta via förmedlare, dvs personer som i sitt yrke kommer i kontakt med barn, ungdomar och deras familjer. Förmedlarna är en oerhört viktig länk och en förutsättning för att nätverket ska fungera. Vi hoppas därför att du som i ditt yrke kommer i kontakt med barn och ungdomar vill samarbeta med oss. Bland de förmedlare vi samarbetar med idag finns bland annat diakoner, socialsekretare och kuratorer. Att vara förmedlare innebär att du har möjlighet att informera om nätverket när du anser att vi kan göra en insats. När du möter någon med ett behov som du tror Prosit skulle kunna lösa så kan du antingen lämna ut Prosits informationsfolder eller så hjälper du till att maila oss.

Du som förmedlare kan även göra förfrågningar om stöd till grupper eller projekt.

Är du intresserad av att bli förmedlare så hör av dig till oss för mer information!