Behöver du stöd?

Nätverket Prosit har kontakt med ett antal förmedlare som arbetar med barn, ungdomar och/eller hela familjer. Exempel på yrkeskategorier som kan fungera som förmedlare är socialsekreterare, diakoner, kuratorer, skolsköterskor och pedagoger. 

Vill du som barn, ungdom eller förälder till barn upp till 18 år ha hjälp med något? Ta kontakt med en person som kan vara din förmedlare. Känner hen inte till Prosit sedan tidigare kan du tipsa om hemsidan eller Facebooksidan. Det finns inga begränsningar för vad din förfrågan kan innehålla. Det kan handla om ett ekonomiskt bidrag eller konkreta saker men också om någons tid och engagemang. Det finns dock inga garantier för att allt ska bli tillgodosett.

När en förfrågan kommit in till oss anonymiseras den av en samordnare och skickas vidare till nätverket via mejl och Facebook. Samordnaren hör av sig till förmedlaren eller dig så fort det kommit in några svar och då bestämmer ni tillsammans vad nästa steg blir, hur saker eller ekonomiskt stöd ska överlämnas med mera.